Skip to content ↓
Logo

Pennard Primary School

Cornel Cymraeg

Patrwm yr wythnos : Get involved in learning welsh together  
 ‘We have the right to our own culture & way of life'

Here you can find the Welsh language patterns we use regularly at school. You can help your child by using them at home too.

Amser y Dydd/ Times of the day.
Bore da - Good morning    Prynhawn da - Good afternoon     
 Nos da - Good night
Beth yw'r amser? - What time is it?            
Mae hi'n amser... - It is time for... 
...brecwast - breakfast       ...cinio - dinner        
...llaeth a dwr -milk and water
...taclusio - tidy up         ...chwarae - play        
 ...i mynd adre - to go home      
...i mynd i'r ysgol - to go to school
...gwely  - bed                ...darllen - reading 

Y Tywydd/ The Weather 
Sut mae'r tywydd heddiw? - What is the weather like today?       
Mae hi'n... - It is..  
...braf
 - fine     ...heulog - sunny     ...boeth - hot       ...oer - cold     ...bwrw glaw - raining              ...gymylog - cloudy           ...wyntog  - windy
...bwrw eira - snowing     ...stormus  - stormy        

Teimladau/ Feelings 
Sut wyt ti? - How are you?       Dw i'n... - I am... 
...hapus - ...happy         ...fendigedig - ...fantastic               ...iawn - ...ok
...drist - ...sad        ...wedi blino - ...tired            ...ofnadwy - ...terrible 

Lliwiau a Nifer/ Colours and Number 
un - one            dau - two          tri - three        pedwar - four        pump - five  
chwech - six      saith - seven       wyth - eight          naw - ten            deg- ten 
glas - blue       gwyrdd - green      coch - red     
 melyn - yellow           pinc - pink           
 gwyn - white     du - black      
oren  - orange     brown - brown       porffor - purple

Bwyd/ Food 
Ga i...? - Can I have...?                   Beth wyt ti'n hoffi? - What do you like?     Dw i'n hoffi... - I like...                 Dw i ddim yn hoffi... - I don't like...
 

...afal - apple                    ...banana - banana              ...creison - crisps          ...teisen  - cake
...siocled - chocolate          ...sudd oren - orange juice     
                                     ...sglodion - chips     ...brechdanau  - sandwiches   

                                     ...cinio boeth - hot dinner

Teganau/ Toys 
Dw i'n hoffi... - I like... 
Dw i ddim yn hoffi... - I don't like... 
    ...tedi - teddy         ...doli - doll          ...robot - robot
...marblis - marbles      ...tren - train        ...pel  - ball
 ...roced - rocket       ...blocedau  - blocks      
​ ...cas pensiliau - pencil case 

Rhannau'r Corff/ parts of the Body 
Mae............dost gyda fi. - I have a bad.........
...pen - head       ...llygad/ llygaid - eye/eyes        
...clust/ clustiau - ear/ ears
...trwyn - nose      ...ceg - mouth  
 ...braich - arm        ...coes - leg     
...penlin - knee         ...penelin - elbow